ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ปีอนุสรณ์

Post views 749
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 18 มีนาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ