ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ“

      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย
นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ“
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดป่าจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 384
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ