ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.นครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.นครราชสีมา ดร.วาสนา เชื่อลี และ ศน.วารุณี จิราพร มาตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยพบปะนักเรียนช่วงเช้า เยี่ยมชมโรงอาหาร โรงจอดรถ อาคารเรียน ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมกระโดนทอง

ภาพ: ช่างภาพโรงเรียน

Post views 866
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 18 พฤษภาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ