ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายประชา ศรีหาบุญทัน ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช จังหวังนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม

Post views 408
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ