การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ รองผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

Post views 285
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ