บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19

        วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ได้มอบหมายให้ ครูนายกริษณุ ลิ้ม ศิริอังกูร  ครูชลดา ใช้ช้าง  ครูผกามาศ ลิ้มศิริอังกุล และครูธีรวัฒน์ สุขศรีพะเนาว์   นำนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาร่วม บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต  

Post views 1400
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 7 พฤษภาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ