นำคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๕ คุณครูชีวิน  เอื้อมเก็บ คุณครูทัศนี  ญาตินิยม  เยี่ยมชมธรรมชาติบนอ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง

ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนจักราชวิทยา  นำคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๕ คุณครูชีวิน  เอื้อมเก็บ คุณครูทัศนี  ญาตินิยม  เยี่ยมชมธรรมชาติบนอ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง  ถ่ายภาพสวยๆที่ภูนางฟ้า  ไหว้หลวงพ่อทวดที่เขาใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล และปิดท้ายด้วยดื่มเครื่องดื่มเย็นๆและเก็บภาพสวยๆ ริมลำธาร ร้านกาแฟธาราคาเฟ่ เขาใหญ่
ภาพ: ครูเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว /ครูณัฐเสฐ  โคตรบรรเทา

Post views 928
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 12 สิงหาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ