เปิดสนามฟุตซอลหญ้าเทียม “J.V. STADIUM อนุสรณ์ 53 ปี จักราชวิทยา”

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมในพิธีเปิดสนามฟุตซอลหญ้าเทียม “J.V. STADIUM อนุสรณ์ 53 ปี จักราชวิทยา” โดยมี นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตซอลหญ้าเทียมดังกล่าว ณ สนามหญ้าเทียม “J.V. STADIUM อนุสรณ์ 53 ปี จักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 581
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ