กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม 42 ปี อนุสรณ์

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม 42 ปี อนุสรณ์  โดยกิจกรรมจะมีดังต่อไปนี้
1. วางพวงมาลา โดยท่านผู้อำนวยการ
2. อ่าน สดุดี พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยโดยท่านผู้อำนวยการ 
3. การพูดสุนทรพจน์ โดย นร. ม. 6/1 
4. การแสดงScience Show ม. ต้นและ ม. ปลาย 
5. การแสดงโชว์ เครื่องบินผาดโผน 
6.นิทรรศการโครงงาน จากการนำไปแข่งขันด้านหน้าเวที 
7. นิทรรศการ เอกสารการ ไปร่วมกิจกรรม อพวช.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 4162
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ