บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

 

Post views 270
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ