การลงนามเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในการลงนามเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนกู้ยืมรายเก่า(ม.5 และ ม.6) และผู้แทนโดยชอบธรรม(ผู้ปกครอง) ณ ห้องกระโดนทอง
ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

Post views 1161
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 23 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ