รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

        วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดงานมุทิตาจิต จักราชวิทยา รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ นําโดย นายนิสิทธิ์ สิ่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธี และครูผู้เกษียณอายุราชการร่วม ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Post views 1326
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 2 ตุลาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ