สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสจักราชวิทยา”

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสจักราชวิทยา” แด่ครูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการฯ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนจักราชวิทยาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาต้อนรับด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุม 25 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 299
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ