การประกวดสิ่งประดิษฐ์

        วันที่  14  ธันวาคม  2563  โรงเรียนจักราชวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเทคโนโลยี  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมวิศวกรรมตะโกราย  ครั้งที่ 3  (TET 2020)  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  นครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจาก นายนิสิทธิ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

 

 

Post views 1773
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 30 ธันวาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ