งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ และงานอายุวัฒนมงคล 65 ปี พระครูสุภาจารนิวิฐ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ และงานอายุวัฒนมงคล 65 ปี พระครูสุภาจารนิวิฐ ณ วัดโคกสุภาราม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 17
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ