พิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ หอประชุม ๒๕ ปีอนุสรณ์
วิทยากร :ทีมงาน KO Kittiphon 
ถ่ายภาพ: ครูชลดา  ใช้ช้าง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1339
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 18 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ