โรงเรียนจักราชวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดยนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช เป็นหน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ " สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครรราชสีมา เป็นประธานในพิธี

ภาพ : ช่างภาพโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 449
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 กันยายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ