ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยมีนายอำเภอจักราช หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายก อปท. กำนัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง SMART Convention โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1L1LG-aNA-wymw0-DtBDZ6XY0m5F0eaMa

Post views 18
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ