รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในงานมหกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “เด็กโคราชรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖” ณ โคราชฮอลล์ ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล โคราช ระดับเงิน ระดับทอง และรักษามาตรฐานระดับเพชร โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

ภาพ: ช่างภาพโรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 461
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 30 กันยายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ