การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา

       วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา พุทธศักราช 2564  โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวนการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมอบรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 2041
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 29 พฤศจิกายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ