การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น

      โรงเรียนจักราชวิทยาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ระยะเวลา 600 วัน ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2563 ถึง 5 เมษายน 2565

Post views 4352
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 28 ตุลาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ