เข้ารับเกียรติบัตรโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้

นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูน้องนุช บุญจันทร์ ครูที่ปรึกษาการประกวด "คลิปวิดีทัศน์"

นำนายธนวัฒน์ สร้อยมาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ เข้ารับเกียรติบัตรโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสยาม ศิริมงคล (มอบโดยพ.อ.อรรถชัย รักษาศิลป์ รองผอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา)

หัวข้อการประกวด คลิปวีดิทัศน์ กิจกรรมเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

Post views 931
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ