ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยมีนายอำเภอจักราช หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายก อปท. กำนัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง SMART Convention โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1ukg0-zccTqfumZS5PoUW3IJbb8nB-AAr

Post views 28
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ