ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา พาครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๕ ร่วมพิธีไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา พาครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๕ คือคุณครูชีวิน เอื้อมเก็บ และคุณครูทัศนี ญาตินิยมร่วมพิธีไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ

ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา, ครูปนุศรา เฉียดไธสง

Post views 1040
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 1 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ