ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 550
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ