ร่วมกิจกรรม “ทำบุญโรงเรียน” ไหว้พระและเจ้าที่โรงเรียน ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรม “ทำบุญโรงเรียน” ไหว้พระและเจ้าที่โรงเรียน ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ โดม 42 ปี อนุสรณ์ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่้มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1sKnWphLmbYjYZWmOxMeh9K5aQnaMwLNE

Post views 50
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ