วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเห็นถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด คำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ณ โดม 42 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1X4CMDDDnwohzH5Vf9VgoTSpTxHrQm258

Post views 27
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ