ยินดีต้อนรับ นางสาวณัฐธิดา จินากูล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา จินากูล ในโอกาสบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/16fEeDOBE7UtxOPGxLUS1es8OLNIjuCGS

Post views 21
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 10 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ