ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองฯผู้อำนวยการ โรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2023 ณ อาคารโดม 42 ปีอนุสรณ์

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองฯผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2023 ณ อาคารโดม 42 ปีอนุสรณ์

Post views 724
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 23 ธันวาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ