ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 50 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1vFtK_w2eynDtNlZ1HEmf3teYqEnaw2mm

Post views 20
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ