โรงเรียนจักราชวิทยารับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 โรงเรียนจักราชวิทยารับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสุชาดา ขำเอนก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายธนวัฒน์ พยุงสุวรรณ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ให้การต้อนรับและพร้อมรับการประเมินดังกล่าว ณ ห้อง SMART Convention โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/18aBHC5opYM1tpZjtckf49tUS21hnPVYl

Post views 22
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ