การประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา  ครั้งที่  4/2563

     วันที่  25  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา  ครั้งที่  4/2563  พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางสาวบุญไพร  หมู่ทองหลาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยาเลื่อนวิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยข้าราชครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ  ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่สอบ บรรจุแต่งตั้ง   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ณ ห้องอัจฉริยะ   โรงเรียนจักราชวิทยา 

 

 

Post views 1388
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 1 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ