ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ “ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง ลูกกรุง สภาวัฒนธรรมโคราช”

        วันที่ 21 สิงหาคม นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ “ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง ลูกกรุง สภาวัฒนธรรมโคราช” กลุ่มสภาวัฒนาธรรมอําเภอโซu 4 และ นายภิรมย์ สุปัญญเดชา ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รับเกียรติบัตร ผู้ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในครั้งนี้ ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์

Post views 1470
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 1 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ