การนิเทศติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนจักราชวิทยา

ดร.สุพล จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง
ศรีธานี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วย
นางอนงค์ พิชญ์ศิริ นักวิชาการศึกษา นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช และนางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์ ศน.ประจำกลุ่ม รร.ราชสีมา ได้นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนจักราชวิทยา โดยมี ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข และรองผู้อำนวยโรงเรียน  บุคลากรโรงเรียนจักราชวิทยาร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา
ภาพ: ครูปนุศรา เฉียดไธสง

Post views 887
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 7 กรกฎาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ