พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้กระทำพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โดม 42 ปี อนุสรณ์ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1WqfxR0Q-5r4f11EBnVRZpWYupbtXWsk1

Post views 51
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ