รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสถานประกอบการดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดยนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิยา พร้อมด้วยนายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสถานประกอบการดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนมหิศราธิบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

จัดโดย: สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

Post views 529
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 26 กันยายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ