ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 346 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

Post views 327
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ