ร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ มีการจัดกิจกรรมการเสวนาของผู้บริหารและครูแกนนำ นิทรรศการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และรับชม VTR นวัตกรรมของโรงเรียนแกนนำ ครูต้นแบบ โรงเรียนที่เป็น Best Practice และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


ภาพเพิ่มเติม

Post views 480
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 25 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ