การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ( ว 17)

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ( ว 17) พร้อมด้วย ผอ.รวิภัทร ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และครูปนุศราเฉียดไธสง ครูชำนาญการ โรงเรียนจักราชวิทยา

ผู้เข้ารับการประเมิน : นางสาวปิยะรส ลาภารัตน์

สถานที่ : ห้องประชุมกระโดนทอง


Post views 766
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 17 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ