Korat Congratulations Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข

วันที่ 9 เมษายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนจักราชวิทยา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 8 รายการ การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและมอบรางวัล ในงาน "Korat Congratulations Day:เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข" ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา

Post views 536
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ