การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Ageement :PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Ageement :PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี ผอ.โกเมศ หอยมุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญและครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ตามคำสั่งร่วมเป็นกรรมการประเมิน

Post views 738
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 5 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ