กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษาและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ที่คาดว่ามีปัญหาด้านผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะและพัฒนาบริเวณโรงเรียนจักราชวิทยา ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Post views 338
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 21 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ