ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย 2563

       วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31 ณ โคราชฮอลล์ 1 ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Post views 2117
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 22 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ