โรงเรียนจักราชวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ เพื่อเข้าร่วมค่าย thai science camp ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยครูศรีนวล เช่นพิมาย
นำนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา จำนวน 2 คน
ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ คัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมค่าย thai
science camp ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่
8-12 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก ม.5/1
2. นางสาวนวนันท์ แน่นกระโทก ม.5/4

 

Post views 1278
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 8 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ