อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม 25 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 456
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ