พิธีมอบประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 50 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 337
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ