กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอนุสรณ์ 42 ปี โรงเรียนจักรราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1uRz-cVGlt8NO5i--ZqLrU6WA9R-WwYGx

Post views 20
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ