การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 360 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอจักราชและโรงพยาบาลจักราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนและเยาวชนนำความรู้เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 427
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 24 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ