โรงเรียนจักราชรับการนิเทศจาก สพม.นม

             วันที่  18  มิถุนายน  2564   โรงเรียนจักราชวิทยา  ได้รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  โดย  ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  เป็นประธาน  ณ  ห้องกระโดนทอง  โรงเรียนจักราชวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post views 1424
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 18 มิถุนายน 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ