ประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนจักราชวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 50 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 326
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 24 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ